fbpx

בית הספר לקארמה טובה

הורות נרקסיסטית

הורות נרקסיסטית

הורים נרקסיסטים

בפרק 81 של בית הספר לקארמה טובה התייחסנו לבעיה קשה וכואבת, שאינה מדוברת רבות: ילדות בצילם של הורים נרקיסיסטים