fbpx

בית הספר לקארמה טובה

שורטקאסט

עינב מור מעוז

עדות מהתופת; עינב מור מעוז

שורטקאסט לזמן מלחמה ..באותו שלב אני יוצרת קשר עם חברה בשירות הביטחון שגרה גם בעוטף, והיא מה שבדיעבד התברר האכילה אותי פשוט שקרים על גבי שקרים כדי שאני לא יאבד עשתונות.

שורטקאסט מס׳ 29#

סדרת הפרקים הקצרים של הסיפורים שכל כך אהבתם והפעם שני סיפורים על זוגיות מסוגים שונים. וגם למה אסור לך להיו תלויה בו ולמה כדאי לך שהיא לא תהיה תלויה בך.