fbpx

בית הספר לקארמה טובה

שלומי וולפנר

משאלה אחרונה

בפרק 81 של בית הספר לקארמה טובה התייחסנו לבעיה קשה וכואבת, שאינה מדוברת רבות: ילדות בצילם של הורים נרקיסיסטים