fbpx

בית הספר לקארמה טובה

post-header
Podcast

אובג׳קשן! בואו נדבר על התנגדות לצוואה

אדם הלך לעולמו והותיר אחריו עיזבון של 25 מיליון שקלים. הוא אמנם הוריש לילדיו סכום כסף יפה בצוואתו, אך החליט להוריש סכום יפה גם כן לשכנה שלו.
קראתם נכון.

בסוף הצוואה הוסיף המנוח, שהכיר את ילדיו וידע עם מי יש לו עסק, סעיף שקבע שמי מהם שיגיש התנגדות לצוואה יאבד את חלקו, וכל שקל יועבר ישירות לאותה השכנה. אותו תנאי בצוואה לא מנע מהילדים להגיש בכל זאת התנגדות, אבל בית המשפט החליט לקיים בכל זאת את רצון המנוח. וכך איבדו הילדים את כל חלקם מעזבון אביהם, מיליון אחר מיליון.

בפרק 35 בפודקאסט נדבר על אחד הנושאים המורכבים והכואבים ביותר בתחום דיני המשפחה – התנגדות לצוואה, ונראה שוב פעם שקארמה איז-א-ביץ׳, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.

בין היתר נדבר בפרק על:

  • מהו חופש ההורשה שחל בישראל ובמה שונה ממדינות שונות בעולם?
  • מהן הדרכים בהן ניתן להביא לביטול ופסילת צוואה ומי רשאי לבצע אותן?
  • מהן העילות לפסילת צוואה?
  • מתי השפעה על אדם לערוך צוואה תחשב כהשפעה בלתי הוגנת, שבגינה תפסל הצוואה להיפסל?
  • מהי ״תניית סילוקין״ ולמה צריך מאוד להיזהר ממנה?
  • נבין את הקשיים הכרוכים בניהול הליך כזה, בהשלכות הקשות שעשויות להיות ובעיקר נלמד לעשות את זה נכון.
  • לבסוף נבין מדוע לקיחת אחריות ונכונות לטפל בבעיה, הן הדרך היחידה לפתור אותה.


לחצו כאן לקבוצת הפייסבוק בית ספר לקארמה טובה.

Related Podcasts